รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวานิชย์) รองอธิการบดี (Dr.Jonathan Rante Carreon) และรองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์) พร้อมคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ แต่งกายสไตล์จีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ม.หัวเฉียวฯ ประจำปี 2565 ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ที่เคารพเลื่อมใสของชาวหัวเฉียว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ มฉก. 1 และ มฉก. 2Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>