Image
Read Now
ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ กิจกรรมสำคัญอันเป็นมหามงคล ของชาวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลัยสักการะและอัญเชิญหลวงปู่ไต้ฮงประทับบนเสลี่ยง พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีและเดินขบวนแห่หลวงปู่ไต้ฮง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง และถนนข้าวต้มกุ๊ย มฉก. “ไต้ฮงกง” อริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจกว่าศตวรรษ และศรัทธาเลื่อมใสในพระจริยวัตรงานสาธารณกุศลในหมู่ชาวไทยและชาวจีนโพ้นทะเล สืบทอดความศรัทธาต่อ ๆ กันมากว่า 1,000 ปี จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน หลวงปู่ไต้ฮงเป็นพระภิกษุสงฆ์สมัยราชวงศ์ซ้อง ได้บูรณปฏิสังขรณ์ "วัดเมียนอัน" เป็นวัดเก่า ๆ อยู่บนเขาปักซัว ในตำบลฮั่วเพ่ง เขตอำเภอเตี้ยเอี้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นประจำ ทั้งพายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด ภัยแล้ง ซึ่งจะมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ท่านก็เก็บศพไปฝังให้โดยไม่รังเกียจ ตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ จัดหาอาหารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ที่เดือดร้อน ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ ให้ประกอบกิจกรรมการกุศลกันอย่างกว้างขวาง และขณะนั้นท่านเห็นผู้คนข้ามแม่น้ำเหลียงเจียงที่กว้างใหญ่ถึง 300 วา สายน้ำเชี่ยวตลอดปี เกิดเรือล่มคนจมน้ำตายเสมอ หลวงปู่ไต้ฮงได้ชักชวนชาวบ้านบริจาค กำลังกาย กำลังทรัพย์ ลงมือสร้างสะพานฮั่วเพ้ง ชาวจีนทางตอนใต้แถบแต้จิ๋วซัวเถาจึงศรัทธาเลื่อมใสท่านมาก เมื่อท่านได้มรณภาพประชาชนจึงร่วมใจกันสร้างสถานที่สักการะบูชาเพื่อรำลึก แล้วตั้งชื่อสถานที่นั้นว่า "ป่อเต็กตึ๊ง" (หมายความว่า คุณานุสรณ์) ตั้งแต่นั้นมาการเก็บศพไร้ญาติ การแจกยารักษาโรค และการสังคมสงเคราะห์ จึงเป็นงานหนึ่งที่ผู้ใจบุญมักกระทำนอกเหนือจากการทำบุญทั่วไป พร้อมกับประดิษฐานรูปจำลอง "ภิกขุไต้ฮงโจวซือ” ไว้ทุกแห่ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์วัฒนธรรมจึงจัดให้มีพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง ตลอดจนเผยแพร่ชีวประวัติ และคุณธรรมความดีงานสาธารณกุศล ที่ควรค่าแก่ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวตน เลือกคณะและสาขาวิชาที่ตรงใจในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หลายคนอาจจะยังสับสนว่าความฝัน หรือจุดหมายในอนาคตของเราจะไปในทิศทางไหน หรืออยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในรูปแบบไหน ซึ่งขั้นแรกก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น คือ การก้าวเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้เราจะมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันว่า คณะไหนที่ใช่และตอบโจทย์การเป็นตัวเองมากที่สุด ลองมาดูกัน

ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ความสำคัญและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและยาวนานเกินกว่า 2,000 ปี จนถึงปัจจุบันเรายังเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านพลังของความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ

จีนกลาง ภาษาโลกยุคใหม่

ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

EP20 “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”

      กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย

24 มีนาคม เวียนมาบรรจบ"วันสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"