Image
Read Now
เมื่อ AI ครองโลกมนุษย์จะอยู่อย่างไร ?

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อ AI ครองโลกมนุษย์จะอยู่อย่างไร ? ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ดร.ธนู กุลชล คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร คุณนิพนธ์ ลีละศิธร ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติร่วมฟังการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 2-315 ชั้น 3 อาคารเรียน มฉก.

Image
รวมทีมพลังงาน ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะกรรมการ MEA Energy Awards ปีที่ 7
Image
คณะผู้บริหาร ม.หัวเฉียวฯ เข้าเยี่ยมเยือนพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและอวกาศกุ้ยหลิน
Image
คณะผู้บริหาร ม.หัวเฉียวฯ เข้าเยี่ยมเยือนพันธมิตร มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี
Image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน
Image
คณะผู้บริหาร ม.หัวเฉียวฯ เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีกับโรงเรียนหัวเฉียวกว่างซี
Image
คณะผู้บริหาร ม.หัวเฉียวฯ เยือนมหาวิทยาลัยหนานหนิงนอร์มัล
Image
คณะผู้บริหาร ม.หัวเฉียวฯ เยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี

เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวตน เลือกคณะและสาขาวิชาที่ตรงใจในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หลายคนอาจจะยังสับสนว่าความฝัน หรือจุดหมายในอนาคตของเราจะไปในทิศทางไหน หรืออยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในรูปแบบไหน ซึ่งขั้นแรกก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น คือ การก้าวเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้เราจะมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันว่า คณะไหนที่ใช่และตอบโจทย์การเป็นตัวเองมากที่สุด ลองมาดูกัน

ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ความสำคัญและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและยาวนานเกินกว่า 2,000 ปี จนถึงปัจจุบันเรายังเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านพลังของความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ

จีนกลาง ภาษาโลกยุคใหม่

ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

EP20 “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”

      กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย

24 มีนาคม เวียนมาบรรจบ"วันสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"