Image
Read Now
ม.หัวเฉียวฯ ภูมิใจรับรางวัลสถาบันปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2566 และภูมิใจที่ได้ดำเนินรอยตามกระแสพระราชดำรัส “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฝากไว้เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย (24 มีนาคม 2537) ในงานการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2567 จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยรองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี

ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ออฟฟิศซินโดรม โรคของคน Gen ใหม่ ดูแลอย่างไรไม่ให้เรื้อรัง

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือใช้ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความผิดปกติของระบบในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือดวงตา เป็นต้น

ภาษาที่ 2 และที่ 3 ทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคปัจจุบัน

เพราะในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดนเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาท รวมถึงองค์ความรู้ที่มีมากกว่ายุคก่อน ทำให้กำแพงด้านภาษากำลังถูกทะลายลงอย่างรวดเร็ว ภาษาที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นทักษะที่ถูกยกเป็นอันดับต้น ๆ ที่ควรมีของเด็กยุคใหม่

EP18 “ส้ม” ผลไม้มงคล..กับคุณค่าทางยาฉบับหมอจีน

      อ.อรภา ศิลมัฐ กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้อาจารย์มาพร้อมกับช่วงเทศกาลตรุษจีน


ทำไม!? เราถึงมอบ “ส้ม” ในวันตรุษจีนกันนะ