Image
Read Now
ม.หัวเฉียวฯ MOU ร่วมขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็น “ตำบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มฉก. เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามกับ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายชะอุ่ม แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางโฉลง พระครูปลัดภานุวัฒน์ วฑฒธมโม วัดบางโฉลงใน และผู้แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนใน จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม เสริมสร้าง และค้นหารูปแบบการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ (มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ ภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหรือมีเลือดออกในสมอง หรืออาการเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองตาย

ปวดหัวข้างขวา เสี่ยงโรคอะไรบ้าง รักษาอย่างไร

ปวดหัวข้างขวาอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาทางระบบประสาท ผลข้างเคียงของยา การใช้ยาเกินขนาด ความเหนื่อยล้า เนื้องอก โรคภูมิแพ้ บาดเจ็บที่ศีรษะ เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้ว อาการปวดหัวไมเกรน ปวดหัวแบบคลัสเตอร์และปวดหัว จากความเครียด อาจทําให้เกิดอาการปวดหัวข้างขวา และอาจมาพร้อมกับอาการอื่น ๆ

ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน (BLOCKED MILK DUCTS)

เกิดจากการไหลเวียนของน้ํานมภายในท่อไม่ดี เมื่อมีการสร้างน้ํานมปริมาณมากขึ้นจะทําให้เกิดแรงดันภายในท่อน้ํานมสูงน้ํานมจับตัวเป็นก้อนหรือทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สบาย เจ็บตึงเต้านม และนําไปสู่อาการเต้านมอักเสบ (MASTITIS) ได้

กระดูกสันหลังคดรู้เร็วรักษาได้

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคดยกตัวอย่าง เช่น
1. เพศหญิงมักเกิดมากกว่าเพศชาย
2. อายุ มักเกิดในเด็กและวัยรุ่น
3. พันธุกรรม

Videos