วันนี้แอดมินนำความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองมาฝาก จากหน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HCU More than a University 超越学府 ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย

    ภาวะที่สมองหยุดการทำงานจากเส้นเลือดสมองแตก ตีบหรืออุดตัน เนื้อสมองเลยเสียหาย ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา ใบหน้า การพูด สูญเสียความสามารถในการทำการเคลื่อนไหวของร่างกาย สูญเสียการทรงตัว หรืออาจมีปัญหาการกลืน และสูญเสียการรับความรู้สึกได้

     การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดสมองเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก ได้แก่
     - การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง หากพบปัจจัยเสี่ยงต้องได้รับการรักษา เช่น การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้ามหยุดยาเอง และควรรีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ
     - ไม่เครียด
     - ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
     - ทานอาหารให้สมดุล ครบ 5 หมู่ รับประทานผัก ผลไม้ และหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มัน 
     - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
     - ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม
     - งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

    


    

ขอบคุณความรู้และสาระดีดี
อาจารย์ ดร.สุภาณี  ชวนเชย
อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

#หลอดเลือดสมอง #สโตรก #stroke #มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #การแพทย์แผนจีน #กายภาพบำบัด #อ่อนแรง #ความรู้

Image
รองช้ำ