หัวเฉียววิชาการเปิดเวทีครั้งแรกให้ นศ. เสนอผลงาน


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานประชุม “หัวเฉียววิชาการ” เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 22 ปี วันหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ 24 มีนาคม 2557  ซึ่งเป็นการเปิดเวทีครั้งแรกให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานทั้งแบบวาจาและโปสเตอร์  โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยยากจริงหรือ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรียน 4 มฉก. ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและมอบ เกียรติบัตร ให้แก่ผู้นำเสนอผลงานจำนวน 48 เรื่อง โดยมีผลงานที่น่าสนใจมากมายอาทิ เรื่อง การศึกษามุมมองของผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่มีผลต่อระบบ การให้คำปรึกษา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมความรุนแรงระบบสถานี ตำรวจออนไลน์ เรื่อง การศึกษาปริมาณฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและ สะสมอยู่ในถุงลมปอดได้และอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจของกลุ่ม แรงงานนอกระบบ กรณีศึกษากลุ่มแรงงานแกะสลักครกหิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี และ เรื่อง การตั้งตำรับแคลเซียมยาเม็ดฟูที่มีส่วนผสม ของสารสกัด มะขามแขก เป็นต้น  
 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>