เรียนสายวิทย์สุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ยืนหนึ่งแบบนี้ ต้องที่ ม.หัวเฉียวฯ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ มีใจรักในการช่วยเหลือ และพร้อมทำงานช่วยเหลือสังคมในอนาคต หลักสูตรสายวิทย์สุขภาพ ม.หัวเฉียวฯ ทั้งคณะการแพทย์แผนจีน คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด พร้อมให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ครอบคลุมทุกด้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำความรู้และความสามารถไปรับใช้สังคมในอนาคต