อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว HCU ดร. มรกต กำแพงเพชร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนาคเณศ ประจำปี 2565 รางวัลบุคคลต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต สาขาผู้ส่งเสริมธุรกิจดีเด่น HCU NEW GEN ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ