มาถึงตัวอักษร HCU ตัวสุดท้าย นั่นก็คือตัว U ว่าคืออะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัว U กันบ้าง ตัว U คือตัวแทนของกลุ่มสาขาวิชา Unique Innovation หรือนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์