น้อง ๆ ที่สนใจเรียนรู้อย่างถูกต้องและถ่องแท้เรื่องกฎหมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกฎหมายที่ดี ที่ คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ เรามุ่งเน้นสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาจีน และวิชากฎหมายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจีน  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมhttp://law.hcu.ac.th หรือ line : @fiy4921f