วิธีที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มาฝากกัน - รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ เป็นช่วงที่น้อง ๆ ต้องพยายามลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาในชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย เช่น เพื่อนใหม่ การเรียนรู้แบบใหม่หรือลองหัดทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เป็นต้น

     -ลองทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยดูบ้าง เมื่อเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดงานหรือกิจกรรมก็ลองไปเข้าบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง น้อง ๆ จะต้องรู้จักคบเพื่อนหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และต้องรู้จักวิธีการเข้าหาผู้อื่นก่อน เพื่อเรียนรู้การปรับตัวให้กับสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข

Image
HCU Lifelong Learning