ทักษะการเรียนรู้ตลอดเวลา สำคัญต่อชีวิตในยุคดิจิทัล หนึ่งในทักษะที่ทุกคนจำเป็นต้องมี คือ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา เพราะจะเห็นได้ว่าพื้นฐานความรู้ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะในส่วนนี้ อาทิ เรื่องเทคโนโลยี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น จะช่วยให้เราสามารถปรับตัว พัฒนา และมีความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

     ม.หัวเฉียวฯ ก็มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต HCU Lifelong Learning ที่พร้อมเพิ่มเติมทักษะให้กับทุกคน ทุกท่านที่สนใจ สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelong.hcu.ac.th/