หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุข และเป็นที่นิยมระดับโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ถือว่าเป็นวิชาชีพที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆ เพราะสามารถรักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องทานยา ไม่ต้องฉีดยา และไม่ต้องผ่าตัด

     นักกายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค ซึ่งสามารถเกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต โดยจะนำเอาหลักฟิสิกส์มาใช้เพื่อการรักษา และความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างภายในของมนุษย์อย่างละเอียด เพื่อบำบัดผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักกายภาพบำบัดในประเทศไทยยังถือว่ามีไม่มาก และมีความต้องการในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

    น้อง ๆ ที่สนใจเรียนรู้ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทาง ม.หัวเฉียวฯ ของเราก็มีคณะกายภาพบำบัดคอยรองรองรับความต้องการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website: http://pt.hcu.ac.th
E-mail: pthcu.org@gmail.com
Line: @822yrjis