บุ๊ค พัสกร HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ นักศึกษา วิทยาลัยจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ด้วยความที่ชอบภาษาจีนเป็นทุนเดิม ประกอบกับงานของคุณพ่อใช้ภาษาจีนเป็นหลัก จึงเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันสำคัญทำให้บุ๊คเลือกเรียนสาขานี้ และมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเลือก บุ๊คฝากบอกถึงน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียนต่อว่า ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไร ขอให้เลือกในสิ่งนั้น เราจะทำมันได้ดี และบรรลุผล อย่างที่คิดไว้แน่นอน ม. หัวเฉียวฯ ยืนหนึ่งเรื่องจีน สนใจรายละเอียดหลักสูตร https://clc.hcu.ac.th/ และที่เพจ วิทยาลัยจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ