เรย์ ศรัญญา เพราะรักในการดูแลผู้อื่น...จึงเลือกเรียนคณะพยาบาลศาสตร์
     เพราะในช่วงวัยเด็กต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย แล้วเห็นการทำงานของบุคลากรการแพทย์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วรู้สึกประทับใจ จนเป็นแรงบันดาลในทำให้ เรย์ เลือกเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และเรียนที่ ม. หัวเฉียวฯ ก็รู้สึกอบอุ่น ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากเพื่อน รุ่นพี่ รวมไปถึงอาจารย์ เรย์ฝากบอกถึงน้อง ๆ ที่มองหาที่เรียนต่อว่า ให้มองหาสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วมุ่งมั่นไปกับมัน สิ่งดี ๆ ก็จะตามมา