หลายคนมักชอบพูดว่า “ไม่มีเวลา” ซึ่งอาจเป็นเพราะเราขาดการบริหารเวลาไปนั่นเอง วันนี้เรามีเทคนิคการบริหารเวลา มาให้ HCU NEW GEN ลองทำตามกัน

     -ลองตื่นเช้าดูสักตั้ง เมื่อเราตื่นแต่เช้านอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้ว เราก็จะมีเวลามากกว่าคนอื่น มีเวลาวางแผนชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงสามารถจัดการชีวิตส่วนตัว อาทิ การได้รับประทานทานอาหารเช้า หรือการออกกำลังกาย เป็นต้น -จัดตารางเวลาและเรียงลำดับความสำคัญ ลองเขียนกิจกรรมต่าง ๆ ลงไปในแต่ละช่วงเวลา และเรียงลำดับความสำคัญ ก็จะช่วยให้จัดการเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

     -จัดการงานยากก่อน ทำรายงานวิชาที่ยากก่อนวิชาที่ง่ายกว่า เพราะหลังจากที่ทำงานยากแล้ว เราก็จะรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ ทำให้มีกำลังใจทำรายงานรายวิชาอื่นต่อไป

     -หาเวลาพักบ้าง ข้อนี้ถือว่าสำคัญ เพราะการพักเพื่อผ่อนคลายสัก 5 -10 นาที จะทำให้ลดอาการเหนื่อยล้า และทำให้เราทำสิ่งที่ค้างคาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง