เลือกในสิ่งที่ชอบ มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ  บาล์ม ศิวัช ว่าที่เภสัชกรรุ่นใหม่
    บาล์ม  ศิวัช คล้ายทอง HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 บอกว่าโดยส่วนตัวมีความสนใจเรื่องกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอยู่แล้ว ทำให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน ถึงแม้จะเรียนหนัก กดดันบ้าง แต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจ บาล์มฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อว่า ขอให้เลือกในสิ่งที่ชอบและใช่สำหรับเรา เพราะเมื่อได้ทำสิ่งนั้น แม้จะยากเย็นเพียงไหน ความมุ่งมั่นและตั้งใจก็จะชนะอุปสรรคนั้นไปได้