จัดเต็มความรู้ด้านธุรกิจแบบดิจิทัล ครอบคลุมในทุกกระบวนการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่ใช้ได้จริง น้อง ๆ ที่สนใจด้านการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ กับหลักสูตรหลักธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) http://ba.hcu.ac.th/