สนใจด้าน AI คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. หัวเฉียวฯ พร้อมตอบโจทย์ให้น้อง ๆ
หลักสูตรการเรียนที่นับว่ามาแรงที่สุดหลักสูตรหนึ่งแห่งยุค นั่นก็คือการเรียนด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI น้อง ๆ ที่สนใจด้านนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ม. หัวเฉียวฯ ก็ได้เปิดหลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่มุ่งเน้นการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ http://sci.hcu.ac.th