HCU NEW GEN ที่กำลังเรียนภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ วันนี้แอดมินมีทริคดี ๆ ที่จะช่วยให้การเรียนภาษาของเราดีได้อย่างรวดเร็ว มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

     - ฟังสำเนียงของภาษานั้น ๆ จากซีรี่ส์หรือเพลง ลองตั้งใจฟังสำเนียงการออกเสียง จะทำให้เราพูดได้เหมือนเจ้าของภาษานั้น และควรเพิ่มในส่วนของการตีความหมายของซีรี่ส์หรือเพลงไปด้วย

     - หาเพื่อนที่รู้ใจเพื่อฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อม ๆ กัน อาจจะลองตั้งกติกากันเองว่าวันนี้เรามาพูดภาษานั้น ๆ กัน หรือแชทด้วยภาษานั้น ๆ

     - ทบทวนทักษะภาษานั้น ๆ อยู่เสมอ ข้อนี้สำคัญที่สุดควรหมั่นทบทวนและใช้ภาษานั้น ๆ อยู่เสมอ อาจจะเป็นวางตารางการฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินอยู่เสมอ