อีกหนึ่งศิษย์เก่าชาว HCU NEW GEN พี่มิลค์ กมลวรรณ สะดวกการ บัณฑิตจากวิทยาลัยจีนศึกษา (เดิมคือคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) ปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนภาษาจีน ล่าม รวมไปถึงทำธุรกิจขายส่ง พี่มิลค์ฝากถึงน้อง ๆ ชาว HCU NEW GEN ว่าหากมีแผนในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ควรตั้งใจและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ที่ตอบกลับมานอกจากความสำเร็จแล้ว ก็คือ ความสุขนั่นเอง