ใครที่ได้เดินทางเข้ามาที่ ม.หัวเฉียวฯ คงสังเกตเห็นต้นโพธิ์เติบโตสูงตระหง่านอยู่ด้านข้างหอประชุม เป็นต้นโพธิ์ที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดมหาวิทยาลัย จึงได้สถาปนาต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดยต้นโพธิ์ คือ สัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของการรู้แจ้งเห็นจริง อันนำความสว่าง สะอาด สงบมาสู่โลก เพราะการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เกิดขึ้นภายใต้ต้นโพธิ์