การพรีเซนต์ หรือการนำเสนอผลงาน หนึ่งใน Soft Skill ในยุคปัจจุบันที่จำเป็นอย่างมาก คนที่มีทักษะและความสามารถในการพูดพรีเซนต์งาน หรือพูดในที่สาธารณะที่เก่งกว่า ก็มักจะมีโอกาสในการทำงานสูงกว่าคนอื่น ๆ HCU NEW GEN ขอแชร์วิธีเพิ่มความมั่นใจในการพรีเซนต์งาน ลองดูกันเลย
     -เป็นตัวของตัวเอง จะช่วยให้การพูด หรือการแสดงออกของท่าทางต่าง ๆ ขณะที่พูดเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ลื่นไหล และไม่ติดขัด จะช่วยทำให้พรีเซนต์งานได้ดีขึ้น
     -ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนการพูดและพรีเซนต์งานอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดให้กับคุณได้ ลองฝึกพรีเซนต์ให้เพื่อน ๆ ฟัง แล้วให้เพื่อนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ทั้งข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงของเรา หรือลองฝึกพูดโดยการพูดกับตัวเองในกระจก เพื่อให้เห็นถึงท่าทาง น้ำเสียงของเราขณะพรีเซนต์                                                       
     -เข้าใจเนื้อหาในการนำเสนอข้อมูล เมื่อคุณเข้าใจเนื้อหาที่คุณนำเสนอแบบถ่องแท้ จะทำให้คุณถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ดูเป็นการท่องจำ

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning