เชื่อว่าหลายคนที่มีโอกาสผ่านหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ต่างเคยเห็นประตูจีนโดดเด่นหน้ามหาวิทยาลัย แล้วอาจมีคำถามในใจว่าทำไมประตูสีแดงทรงเก๋งจีนมีทางเข้าออก 5 ช่อง วันนี้แอดมินขออธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบกัน ประตูทางเข้าออก 5 ช่อง คือ ประตูแห่งสิริมงคล 5 ประการ เรียกว่า “โง้วฮกลิ้มมิ้ง” คือ มีอายุยืนยง มีทรัพย์สมบัติ มีโชคลาภ มีความยินดี และมีการเฉลิมฉลอง ดังนั้นผู้ที่ย่างก้าวเข้าออกมหาวิทยาลัยผ่าน ประตูนี้จะได้รับสิริมงคล 5 ประการดังกล่าว โดยช่องกลางเป็นช่องที่มีความสำคัญมากเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จผ่านประตูนี้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 ดังนั้นจึงให้ชื่อประตูนี้ว่า “ประตูเสด็จ” และสงวนไว้สำหรับเป็นเส้นทางพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง