เคลียร์ทุกคำถาม ว่า #DEK66  สมัครเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ มีสาขาวิชาอะไรบ้าง แอดมิน ขอบอกแบบตะโกนเลยว่า ม.หัวเฉียวฯ มีสาขาวิชารองรับให้น้อง ๆ ครบทุกความต้องการแน่นอน
     - สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
     - สายจีนศึกษา เรียนรู้เรื่องราวทุกมิติของจีน ที่วิทยาลัยจีนศึกษา
     - สายนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
เด็ก #DEK66  อยากเรียนสายไหนก็เข้าไปสมัครได้ที่ http://admission.hcu.ac.th ได้เลย