ชาว HCU NEW GEN มีทริคดี ๆ เกี่ยวกับการบริหารสมองให้มีความจำที่ดีขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้  สามารถทำตามกันได้ไม่ยาก มาทำตามกันเลย
     - ออกกำลังกายสมองซีกขวา การบริหารสมองซีกนี้  ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อน เช่น แปรงฟันด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
     - ออกกำลังกายสมองซีกซ้าย วิธีการบริหาร คือ ลองเล่นหมากฮอส หมากรุก ซูโดกุ อักษรไขว้ เป็นต้น
     - ออกกำลังกายสมองด้านหลัง ลองหลับตาแล้วทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถรับความรู้สึกได้มากขึ้น เช่น หลับตาสระผม หลับตาจับสิ่งของต่าง ๆ ที่เราคุ้นเคย หลับตาดมกลิ่นอาหาร เป็นต้น
     - ออกกำลังกายสมองด้านหน้า ท่าออกกำลังกายสมองส่วนนี้มีหลายท่า และเราสามารถทำตามได้
     • ท่าที่1: นิ้วกลางแตะนิ้วโป้ง ยกมือมาด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง ใช้ปลายนิ้วกลางแตะที่ปลายนิ้วโป้ง ค้างไว้ 3 วินาที 
     • ท่าที่ 2: นิ้วชี้แตะนิ้วโป้ง ใช้ปลายนิ้วชี้แตะที่ปลายนิ้วโป้ง ค้างไว้สัก 3 วินาที 
     • ท่าที่ 3: นิ้วก้อยแตะนิ้วโป้ง ใช้ปลายนิ้วก้อยแตะที่ปลายนิ้วโป้ง ค้างไว้ 3 วินาที
     • ท่าที่4 : นิ้วนาง นิ้วก้อยแตะนิ้วโป้ง ใช้ปลายนิ้วนางและปลายนิ้วก้อยแตะลงบนปลายนิ้วโป้ง ค้างไว้ 3 วินาที และเมื่อทำครบทั้ง 4 ท่าแล้ว นับเป็น 1 รอบ ทำแบบนี้ให้ได้อีก 3 รอบ