เชื่อว่า HCU NEW GEN ทุกคน ต้องมีเป้าหมายในชีวิต แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป้าหมายของเราอยู่ไหนระดับไหนแล้ว วันนี้แอดมินมีเทคนิคดี ๆ  ในการรีเช็คตัวเองเพียงแค่ 4 ข้อ มาลองทำไปด้วยกันเลย
-เป้าหมายของตัวเราคืออะไร ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายของตัวเองกันก่อนว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิต จะเป็นเรื่องเรียน ทำงาน อนาคต ก็ได้ทั้งหมด เพื่อตั้งคำถามแล้วอาจจะจดมันไว้เพื่อทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้น 
-มีอะไรอีกที่สำคัญในชีวิตของเรา เรามักมองไม่เห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต มารู้ตัวก็ตอนสายไป ให้ถามตัวเองดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่สำคัญสำหรับเราในชีวิตนี้ มีอะไรที่ขาดหายไปไหม 
-เราอยู่ตรงไหนแล้วในเส้นทางของเป้าหมาย  การรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วของเส้นทางเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะช่วยให้เรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป อะไรที่ให้เรามาถึงตรงนี้ อะไรที่ขวางไม่ให้เราไปต่อ 
-เราต้องทำอะไรในตอนนี้และในอนาคตเพื่อให้ถึงเป้าหมาย เมื่อรู้ตัวว่าอยู่ตรงไหนแล้ว ขั้นต่อไปคือคิดว่าเราควรจะทำอะไรในตอนนี้และในอนาคตเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือตัวเราเอง