Mindset เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับในวงการจิตวิทยาและวงการอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง แม้แต่วงการศึกษาระดับโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Mindset เป็นอย่างมาก

    สำหรับแนวคิด Growth Mindset นั้นมาจากหนังสือ Mindset : The New Psychology of Success ซึ่งเขียนโดย Professor Dr.Carol S. Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่อง Mindset มาอย่าง ยาวนาน เขาสังเกตพฤติกรรมเด็กนักเรียน และได้แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มี Fixed Mindset และ Growth Mindset โดยเด็กที่มี Fixed Mindset เป็นเด็กที่เชื่อว่าความสามารถของเขามีอยู่เท่าเดิม เกิดมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้น ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อให้เด็กกลุ่มนี้ทำบางสิ่งที่ไม่ถนัด เขาจะบอกว่าตัวเขาเองไม่มีวันทำมันได้ กลัวความล้มเหลวและหาข้ออ้างให้กับตัวเอง

    ส่วนกลุ่มที่มี Growth Mindset เป็นเด็กที่เชื่อว่าความสามารถเกิดจากความพยายาม เขาสามารถเก่งขึ้นได้ มองความท้าทายหรือความล้มเหลวเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง ชอบเรียนรู้ขวนขวายสู่ความสำเร็จ กล่าวโดยสรุปได้ว่า Growth Mindset คือ กรอบความคิดแบบเติบโต ที่เชื่อว่าสมองของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับอัตราการเรียนรู้ ความสามารถและสติปัญญาเป็นเรื่องของพรแสวง และเชื่อว่า ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ก็นำไปสู่การพัฒนาได้เสมอ แอดมินเชื่อว่า HCU NEW GEN ทุกคน พร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง

     อยากเติบโตเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นกลุ่ม Growth Mindset ได้อย่างอย่างแน่นอน

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning