แอดมินเจอบทความที่น่าสนใจที่รวบรวมข้อคิดจากอัจฉริยะ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จึงอยากนำมาบอกต่อชาว HCU NEW GEN นำไปใช้เป็นแนวความคิดปรับเปลี่ยนชีวิต วันนี้ขอแชร์สัก 4 แนวคิดนะทุกคน
1.Imagination is Powerful จินตนาการนั้นทรงพลัง
“Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Imagination is more important than knowledge.”
“จินตนาการคือทุกสิ่งทุกอย่าง มันคือการมองเห็นล่วงหน้าของเสน่ห์แห่งชีวิตที่จะมาถึง จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”
2. Make Mistakes จงทำผิด
“A person who never made a mistake never tried anything new.”
“คนที่ไม่เคยทำผิดนั้น ไม่เคยพยายามทำสิ่งใหม่เลย”
3. Create Value สร้างคุณค่า
“Strive not to be a success, but rather to be of value.”
“การต่อสู้ใช่เพื่อความสำเร็จ แต่เพื่อสร้างคุณค่ามากกว่า”
4.Knowledge Comes From Experience ความรู้ได้จากประสบการณ์
“Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.”
“ข้อมูลไม่ใช่ความรู้ แหล่งเดียวของความรู้คือประสบการณ์”
ข้อมูล organicbook