เดียร์ วุฒินันท์ หนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของวลี “เรียนที่ไหนเท่หมด แต่เรียนจบเท่กว่า”
     วุฒินันท์ จันทร์ศาลา หรือเดียร์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน HCU NEW GEN ผู้มีแรงบันดาลใจในการเรียนคือ การมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อทำให้ครอบครัวไม่ผิดหวัง เดียร์ฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียนว่า จะอย่างไรก็ตามขอให้เลือกในสิ่งที่เราชอบจริง ๆ และตั้งใจในสิ่งนั้น และยังฝากวลีเด็ดไว้ว่า “เรียนที่ไหนเท่หมด แต่เรียนจบเท่กว่า”