หนังสือซื่อคู่ฉวนซู ในประเทศไทยมีอยู่แห่งเดียว ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสำเนาจากตำราประมวลความรู้อันลึกล้ำทุกยุคสมัยกว่า 2,500 ประเภท ซึ่งจัดทำเมื่อกว่า 200 ปีก่อน หนังสือ ซื่อคู่ฉวนซู เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้สี่ประเภทของจีน ได้แก่ คัมภีร์ศาสนา หน้าปกสีเขียว เปรียบกับฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ) คัมภีร์ปรัชญา หน้าปกสีเหลือง เปรียบกับฤดูชิวเทียน (ฤดูใบไม้ร่วง) คัมภีร์เบ็ดเตล็ด หน้าปกสีเทา เปรียบกับฤดูตงเทียน (ฤดูหนาว) คัมภีร์ประวัติศาสตร์ หน้าปกสีแดง เปรียบกับฤดูเซี่ยเทียน (ฤดูร้อน)

ซึ่งท่านที่สนใจสามารถมาศึกษาได้ที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning