ใครคุณสมบัติตรงกับรอบไหนก็ยื่นสมัครกันได้ รายละเอียดตามนี้เลย
     -ยื่นเกรด สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.65 เป็นต้นไป
     -สอบตรง ไม่กำหนดเกรด สอบตรง 2 วิชา (วิทย์/คณิต)
เปิดรับสมัครวันที่ 9-23 ก.ย.65
คุณสมบัติของน้อง ๆ #DEK66 ถึงรอบไหนยื่นกันได้เลย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hcu.ac.th
กรอกใบสมัครได้ที่ https://admission.hcu.ac.th

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning