เริ่มต้นเปิดเทอมใหม่กันมาสักพักแล้ว อาจารย์คงให้งานทำเป็นกลุ่มกันมาบ้างแล้ว วันนี้ HCU NEW GEN ขอแชร์เทคนิคการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นจนเพื่อนเลิฟ

     - แบ่งงานตามความถนัด เมื่อได้รับมอบหมายงานมา ลองถามเพื่อน ๆ ว่า อยากทำส่วนไหนเพราะอะไรเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทำงานที่ตัวเองถนัดที่สุด

     - วางแผนเวลาให้ดี ติดตามความคืบหน้างานทีละขั้น โดยทุกคนในกลุ่มบอกความคืบหน้าของงานส่วนที่ตัวเองทำ เพื่อประเมินระยะเวลาการทำงานร่วมกัน

     - ประนีประนอมในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ การทำงานกลุ่มอาจมีปัญหากันบ้างในเรื่องความคิดเห็นที่ต่างกัน ลองปรับความเข้าใจกันก็จะทำให้เรื่องราวคลี่คลายไปได้