รวมอาชีพเด็กสายไอที
เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น สาขาวิชาทางด้านไอที ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น มาดูกันว่า เรียนไอที แล้วเราสามารถทำงานอะไรกันได้บ้าง
     - โปรแกรมเมอร์ หน้าที่คือ การนำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล
     - นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่คือ การวางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่องค์กรต่าง ๆ
     - นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน้าที่คือ สืบเสาะหาสิ่งผิดปกติของโปรแกรม มองให้เห็นถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์จัดการในขั้นตอนต่อไป