เอิร์ธ ณัฐนนท์ เสน่หา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว เอิร์ธบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในเรื่องเรียน และการทำงานของตัวเองว่า Mindset ของเราสำคัญที่สุด เพราะทุก ๆ อย่างต่างมีข้อดีและข้อเสีย ถ้าเลือกที่จะทำแล้วต้องตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุด ทุก ๆ เรื่องราวจะทำให้เราแข็งแกร่งและเติบโตขึ้น เอิร์ธฝากบอกถึงน้อง ๆ ว่า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มาก และคอยเติมพลังบวกให้กับตัวเอง แล้วทุกอย่างก็จะไม่ยากเกินกว่าความสามารถของเราแน่นอน คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ ศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://law.hcu.ac.th/ และที่เพจ https://www.facebook.com/LAWHCU