ระดับการสอบ HSK เค้ามีกี่ระดับกันนะ
สำหรับ HCU NEW GEN ที่สนใจภาษาจีน และอยากสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน หรือที่รู้จักกันคือ HSK ต้องมีความรู้ประมาณไหน รู้จำนวนคำศัพท์เท่าไหร่ในการสอบแต่ละระดับ วันนี้ HCU นำคำตอบมาให้แล้ว
    -ระดับ 1 สำหรับผู้เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
    -ระดับ 2 สำหรับผู้ที่สามารถใช้ประโยคภาษาจีนง่าย ๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
    -ระดับ 3 สำหรับผู้ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันเรื่องใกล้ตัวทั่ว ๆ ไปได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
    -ระดับ 4 สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่ว รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
    -ระดับ 5 สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ พูดภาษาจีนในรูปแบบสุนทรพจน์ได้
รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
    -ระดับ 6 สำหรับผู้ที่เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ทั้งการพูดและการเขียนอย่างคล่องแคล่ว รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ