มายด์ เบญจมาศ “เลือกในสิ่งที่ใช่ เพราะความรู้ที่ได้สามารถปรับใช้ในชีวิตการทำงาน”

     อีกหนึ่ง HCU NEW GEN มายด์ เบญจมาศ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มายด์บอกว่าตั้งใจจะเรียนคณะเทคนิคการแพทย์มาตั้งแต่แรก เพราะเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง และนอกจากการเรียนแล้วยังเข้าร่วมกิจกรรมของคณะทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเปิดมุมมองใหม่ ๆ อีกด้วย มายด์ฝากบอกถึงน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียนว่าขอให้เลือกในสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง เพราะนอกจากเราจะมีความสุขในการเรียนแล้ว ความรู้ที่ได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้เมื่อเราก้าวสู่การทำงานในอนาคต

Image
HCU Lifelong Learning