น้อง ๆ ที่มีความฝันอยากทำงานในธุรกิจบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น ผู้กำกับ ผู้เขียนบท รวมไปถึงหน้าที่ในส่วนของโปรดักชั่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ พร้อมสานฝันให้น้อง ๆ ด้วยการเรียนการสอน ที่เน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง อย่างเป็นระบบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commarts.hcu.ac.th หรือ  line : @nitedHCU